08 januari '13
 

Gemeente NOP

Handhavingsjaarverslag 2011

Handhavingstaken in zicht

In het handhavingsjaarverslag over 2011 geeft de gemeente Noordoostpolder aan welke handhavingstaken ze heeft uitgevoerd op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, kinderopvang, brandveiligheid en APV.

Cluster Handhaving wil voor het gemeentebestuur en andere geïnteresseerden inzichtelijk maken in hoeverre de geformuleerde taken uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) over 2011 zijn uitgevoerd. Vanuit het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het ook verplicht om een jaarlijks evaluatie van de handhaving uit te voeren.

Sproetjeswerk heeft binnen de opgegeven huisstijl kaders een nieuw stramien en vormgeving ontworpen. De kleurstellingen blauw en groen zijn metaforen voor het water en het land. Elementen die het gebied kenmerkend maken.

 

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Hyves Delen via Pinterest

Copyright 2019 | Sproetjeswerk

Zwolle | Marketing & Communicatiebureau | grafisch ontwerpbureau | Overijssel
Leliestraat 14 8012 BR Zwolle | M 06 418 747 44 | info@sproetjeswerk.nl | www.sproetjeswerk.nl |
ALGEMENE VOORWAARDEN | Kvk 51582775