Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Hyves Delen via Pinterest
 
07 oktober '11
 

NOG Veiligerhuis

Brochure, Uitnodigingen

Samen sterk voor veiligheid in Noord- en Oost-Gelderland (NOG)

De Politie, Justitie, 22 gemeenten en de zorg hebben de handen ineengeslagen om Noord- en Oost-Gelderland veiliger te maken. Om dit te kunnen bereiken is afgesproken de planvorming zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en samen te werken. Daarom is vanaf 1 januari 2009 officieel het NOG Veiligerhuis opgericht, een ketensamenwerkingsverband in deze regio op het gebied van integrale veiligheid.

NOG Veiligerhuis is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op vijf thema’s;
Veelplegers, overlast, huiselijk geweld, jeugd, en ex-gedetineerden.
NOG Veiligerhuis adopteert tijdelijk een thema met een specifiek en uniek karakter. De Regiekamer doet hiertoe voorstellen aan de stuurgroep.
NOG Veiligerhuis gebruikt zijn netwerk om informatie te delen en uitvoering van de gekozen aanpak te monitoren.

Samen met Kompaan ontwikkelde Sproetjeswerk een informatiebrochure en een nieuw beeldconcept.

Sproetjesnetwerk: Sproetjeswerk (concept en vormgeving), Kompaan Centrum voor communicaite (concept), Margreet Vloon (fotografie)

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Hyves Delen via Pinterest

Copyright 2019 | Sproetjeswerk

Zwolle | Marketing & Communicatiebureau | grafisch ontwerpbureau | Overijssel
Leliestraat 14 8012 BR Zwolle | M 06 418 747 44 | info@sproetjeswerk.nl | www.sproetjeswerk.nl |
ALGEMENE VOORWAARDEN | Kvk 51582775